Duurzaamheid

Duurzaamheid komt vanuit een sterk verantwoordelijkheidsgevoel. Als stad- en gebiedmaker geeft AM namelijk vorm aan de toekomst.

Deze verantwoordelijkheid hebben we verwoord in onze duurzaamheidscode: “Nederland maakt zich sterk om klimaatverandering zoveel mogelijk tegen te gaan. Wij vinden het belangrijk vanuit onze rol als duurzaam gebiedsontwikkelaar hieraan een bijdrage te leveren. Wij onderkennen onze verantwoordelijkheid met het oog op toekomstige generaties.” – Duurzaamheidscode AM

Opdrachtgeverschap

De verantwoordelijkheid spits zich toe op de impact die wij met onze woningen maken. Want circa 40% van de co2 uitstoot komt uit gebouwen in de gebruiksfase. Daarom zet AM in op energieneutrale woonconcepten, het beperken van fossiele mobiliteit en circulair opdrachtgeverschap in de bouwketen.

Werkwijze

AM heeft een proactieve, onderzoekende houding waarbij we in co-creatie met duurzame partners duurzaamheid verder brengen. Zo werken we niet alleen met ontwerpteams aan onze ontwikkelopgaven maar hebben we ook duurzaamheidsteams. Al vroeg in onze projecten stellen we onze ambitie vast, onderzoeken we de klantwensen en integreren we duurzaamheid in onze gebieden, woonwijken en woningen. AM breed pakken we vraagstukken op met onze onderzoekspartners en organiseren we expertsessies en workshops. Deze proactieve, integrale aanpak met duurzaamheidspartners noemen wij ‘gedurfde duurzaamheid’. – Lees hier meer over gedurfde duurzaamheid in onze projecten.

Organisatie

Duurzaamheid is niet alleen in onze projecten georganiseerd maar ook in het bedrijf. Centraal hierin staat de werkgroep DuurzaAM. De werkgroep doet voorstellen om duurzaamheid in onze projecten én binnen de bedrijfsvoering continue te verbeteren. Op directieniveau is de portefeuille duurzaamheid in het leven geroepen en op de werkvloer geeft onze projectmanager duurzaamheid dagelijks vorm aan het realiseren en verder brengen van onze doelstellingen.

Wat nog meer?

Duurzaamheid is een breed begrip. Om verder te komen kiest AM voor die onderwerpen die de meeste impact hebben op het klimaat én de bewoner of gebruiker. Naast energieneutrale woonconcepten, circulair opdrachtgeverschap en fossielvrije mobiliteit werken we met partners samen aan klimaatadaptatie, het sluiten van afvalkringlopen en gezondheid. Daarin stellen we ons proactief op: door het organiseren van kennissessies, kennisuitwisseling met onze partners en stakeholders en partnerships met kennisinstellingen- en platforms.

 

Zie ook Duurzaamheid: partnerships en bedrijfsvoering.

AM - Inspiring Space Inspiring Space
Regulated by RICS
AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep NV © AM 2022