Bouwen aan veilig gedrag en een gezonde werkomgeving

Veiligheid is topprioriteit bij AM, het komt vóór planning of winst. Veiligheid voorop: in de initiatieffase, op de bouwplaats, thuis, onderweg én op kantoor. We nemen samen verantwoordelijkheid, onder het motto: jouw veiligheid is mijn veiligheid. Om de diverse vormen van veiligheid te stimuleren en te borgen heeft AM een Veiligheidsraad die hier continu aan werkt.

In de Veiligheidsraad zijn medewerkers van alle disciplines binnen AM vertegenwoordigd. Daarnaast zitten ook twee safety coördinatoren van BAM in de Veiligheidsraad. De raad komt zes keer per jaar bij elkaar om diverse veiligheidsthema’s en de voortgang hierop te bespreken. De leden nemen het onderwerp veiligheid mee naar hun eigen regio of afdeling en bespreken dit met hun collega’s. De Veiligheidsraad betrekt zo alle collega’s binnen AM bij het thema veiligheid.

De Veiligheidsraad doet dit door kennis te delen, veiligheidsregels uit de dragen, het analyseren van incidenten en ervoor te zorgen dat veiligheid wordt besproken in het werkoverleg. Zo vergroten we het bewustzijn van mogelijke gevaren en veilige keuzes. En nemen we het automatisch mee in ons werk, bijvoorbeeld in de ontwerpfase van gebiedsontwikkeling. Zodat we dat we veilig kunnen laten bouwen en een veilige omgeving creëren om in te werken en te wonen.

Drie veiligheidsthema’s

Bij AM nemen we onze verantwoordelijkheid al in de ontwerpfase heel serieus. En dat trekken we door in alle volgende fases. Denk bijvoorbeeld aan het organiseren van veilige klantbezoeken aan de bouwplaats en het creëren van een gezonde leefomgeving voor de (toekomstige) bewoners. Een mooi voorbeeld is ons project De Zalmhaven in Rotterdam. Hier hebben we op vernieuwende en veilige wijze hoogbouw gerealiseerd. Door vroegtijdig in de ontwerpfase keuzes te maken over de wijze van realisatie, onder meer door te werken met prefab elementen, inzet van een hijsloods voor de hoogbouw en al in de ontwerpfase veel aandacht te schenken aan logistiek en omgevingsmanagement. Mede daardoor geldt dit project in de markt als een aansprekend voorbeeld voor ontwikkeling en realisatie van hoogbouw in binnenstedelijk gebied.

De Veiligheidsraad van AM focust zich op drie thema’s:

  1. Veiligheid in de ontwerp en contractfase: hierbij denken we vooraf na over de veiligheid van het ontwerp en alle nodige aspecten van veiligheid in de contracten.
  2. Veiligheid in de bouwfases: denk aan klantbezoeken op de bouwplaats.
  3. Het AM Veiligheidsprotocol: een duidelijk stappenplan wat we moeten doen bij een ongeval.

Veilige en gezonde werkomgeving

Een veilige werkomgeving voor onze medewerkers en bezoekers vinden we heel belangrijk bij AM. Dat geldt ook voor onszelf en gezonde kantoorgebouwen horen daarbij. Het ‘AM Huis’ – hoofdkantoor van AM in Utrecht – is Well-gecertificeerd. Dat betekent dat de luchtkwaliteit er uitstekend is, dat er veel daglicht in het gebouw valt en dat er stiltewerkplekken zijn voor medewerkers die rustig en geconcentreerd willen werken. Daarnaast hebben de bewoners van het AM-huis onder meer de beschikking over gezuiverd drinkwater en gratis fruit. Zo stimuleren we een gezonde en veilige werkomgeving.

AM Safety-dag

Jaarlijks stellen we bij AM één dag volledig in het teken van veiligheid. Dit jaar is de ‘AM Safety-dag’ op 14 oktober. Samen kijken we dan naar de verschillende aspecten van veiligheid in ons werk en onderzoeken we wat er beter kan. Prof. dr. Jop Groeneweg, hoogleraar Safety Science aan de TU Delft gaf op 14 oktober een inspirerende en interactieve lezing over veiligheid bij AM.

Vragen of ideeën rond veiligheid? Neem contact op met de Veiligheidsraad.

AM - Inspiring Space Inspiring Space
Regulated by RICS
AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep NV © AM 2024