Gedragscodes en RICS-accreditatie

AM is een professionele gebiedsontwikkelaar, onderdeel van Koninklijke BAM Groep en lid van NEPROM. AM wil zorgvuldig en integer opereren, gebaseerd op maatschappelijke verantwoordelijkheid. Binnen AM zijn de Gedragscode van Koninklijke BAM Groep en de Gedragscode van NEPROM van toepassing.

Certificaten: RICS-accreditatie

AM heeft het certificaat ‘Regulated bij RICS’, een integriteitsstandaard van bedrijfsvoering in de vastgoedbranche van de Royal Institution of Chartered Surveyors. De RICS staat symbool voor deskundigheid op vastgoedgebied.

De aanduiding ‘Regulated by RICS’ bevestigt dat een bedrijf een strikte gedragscode hanteert en de hoogste professionele en ethische normen nastreeft. Gereguleerde bedrijven worden gecontroleerd door een van de toonaangevende regelgevende instanties ter wereld en laten zo zien dat ze een strikte gedragscode onderschrijven en de hoogste professionele en ethische normen naleven.

Het reguleren van bedrijven leidt tot meer bescherming voor het publiek, doordat van bedrijven wordt verlangd dat ze op alle klachten ingaan en zorgen voor een adequate verzekering tegen schade bij financieel verlies en/of professioneel plichtsverzuim. Om in aanmerking te komen voor regulering door de RICS, moet ten minste 50% van de directie RICS-lid zijn.

De RICS is opgericht in 1868. Met circa 100.000 leden, 50.000 trainees en studenten in 140 landen vertegenwoordigt de RICS professionals die wereldwijd werkzaam zijn in vastgoed, grond en bouw.

 

Aanspreekpunt voor compliance:

Conny Duel
HR Business Partner
T 030-6097222
E conny.duel@am.nl

 

Downloads

Gedragscode BAM

NEPROM-gedragscode

NEPROM-gedragscode-constructieve-veiligheid

AM - Inspiring Space Inspiring Space
Regulated by RICS
AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep NV © AM 2024