Gelukkig leven

Waar we gelukkig van worden en hoe

Ons (woon)geluk wordt, zeker nu, niet alleen bepaald door onze woning. Maar vooral ook door aspecten zoals de omgeving en de mate waarin we ons daarmee verbonden voelen. Daarnaast zijn voorzieningen die het leven verrijken en verduurzamen belangrijk. Net als het gevoel dat je zelf de regie hebt en keuzes kunt maken.

Wat kunnen wij als ontwikkelaar hiermee? Want we hebben wel invloed op het fysieke, maar hoe krijgen wij greep op de emotie en het sociale? Denken in scenario’s kan daarbij helpen (hoe gebruiken mensen een (buiten) ruimte gedurende de dag?), maar ook het onderscheiden van relevante psychologische behoeften: identiteit, stimulering, hinder, natuur, sociabiliteit, controle, oriëntatie en veiligheid. De inrichting van de gebouwde omgeving heeft invloed op deze variabelen. Zowel direct als indirect. Wanneer de invloed negatief is, kunnen mensen stress ervaren (emotie): situaties die zij als bedreigend ervaren. Omgekeerd kan de stress worden verlaagd door mensen meer controle over hun omgeving te geven en negatieve prikkels (geluid, stank, drukte) te verminderen. Hier ligt vooral rondom gebouwen, in de stedelijke ruimte, een belangrijke uitdaging. Verder is van belang om aandacht te besteden aan sociale relaties. Slechte sociale structuren kunnen, in combinatie met een verkeerd ruimtelijk ontwerp, leiden tot verval en verpaupering.

Belangrijk is dus de mate waarin je zelf over fysieke, emotionele en sociale factoren de regie kunt voeren. En dat deze niet extern of door je eigen omgeving worden beperkt. Deze balans bepaalt geluk. AM heeft op basis van beschikbare theorie en een aantal werksessies een tiental key performance indicators gedestilleerd. Ontwikkelingen worden aan de hand van deze indicators gemonitord om zo gelukkige woonomgevingen te creëren. We maken daarbij gebruik van een dashboard dat de balans bewaakt tussen de fysieke, sociale en emotionele actoren.

Kortom, we zijn als AM niet verantwoordelijk voor geluk, maar wel voor de randvoorwaarden die geluk kunnen laten floreren!

Ruimte creëren voor wonen, werken en ontspannen

AM maakt haar thema ‘Gelukkig leven’ waar in projecten als Landgoed Wickevoort en DeBuurt. Op Landgoed Wickevoort, een community gelegen op een voormalig zorgterrein tussen Heemstede en Hoofddorp, bieden we voorzieningen die het leven verrijken en verduurzamen. Variërend van een stadsboerderij, waar bewoners met de boer kunnen zaaien, oogsten en genieten van biologische producten. Tot elektrische deelauto’s, het delen van gereedschap en een pakketophaalpunt. Want woongeluk wordt niet alleen bepaald door een woning, maar vooral ook door de omgeving en de voorzieningen. DeBuurt is een nieuwe leefomgeving in Utrecht waar we een balans hebben gevonden tussen fysieke, emotionele en sociale factoren om gelukkig te kunnen leven. Hier creëren we ruimte voor wonen, werken en ontspannen. Met als pijlers: gezondheid, ondernemen, kunst & cultuur. DeBuurt vormt een inspirerende plek met ruimtes die ervoor zorgen dat je elkaar makkelijk en natuurlijk veilig kunt ontmoeten. Aspecten die een mooie basis vormen voor woongeluk. Een bioscoop of een foodfestival? Een voorleesochtend of een yogales? Het kan allemaal, zolang het op een inspirerende manier bijdraagt aan het creëren van ontmoetingen tussen gebruikers.

Vijf kernthema’s

Gelukkig leven is één van de vijf kernthema’s aan de hand waarvan AM invulling geeft aan haar missie. De andere vier zijn: Healthy urban living & working, Stad- en gebiedmaker, Gedurfde duurzaamheid en Inclusieve stad. Wij leggen de lat hoog als het gaat om gebieds- en vastgoedontwikkeling. De vijf kernthema’s vormen daarbij het inspirerende uitgangspunt voor onszelf en onze partners. Zo blijven we elkaar uitdagen om te komen tot nieuwe oplossingen, die passen bij onze missie: de kwaliteit van onze leefomgeving en daarmee de kwaliteit van leven te verbeteren. Inspiring Space!

AM - Inspiring Space Inspiring Space
Regulated by RICS
AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep NV © AM 2024