Co-creatie

Samenwerken is iets wat we graag doen. En we zijn er goed in. Samen met de klanten bepalen we de wensen, om te ontdekken wat we samen moeten maken, kunnen we ieders ideale leefomgeving maken, door te investeren met wederzijds vertrouwen.

Afstemmen op de behoefte van de toekomstige gebruikers

AM benut bij de ontwikkeling van nieuwe woningen haar co-creatiemodel I AM YOU, waarbij zij ontwikkelt op basis van conceptuele kracht, innovatie en intensieve samenwerking met belanghebbenden. Al in een vroegtijdig stadium van onze ontwikkelingen betrekken wij geïnteresseerden, omwonenden, partners en overige partijen om mee te denken over de toekomstige woonlocatie, de woningontwerpen en woonsferen. Hiermee kunnen we onze producten zoveel mogelijk afstemmen op de behoefte van de toekomstige gebruikers en maken we woningen en leefomgevingen waar werkelijk vraag naar is.

I AM YOU model: Voordelen voor alle partijen

Voor alle betrokken partijen levert de toepassing van het I AM YOU model significante voordelen op. Onze klanten zijn in alle stadia nauw betrokken: van idee via concept tot en met de woning waar ze gaan wonen. Toekomstige kopers voelen zich gehoord en serieus genomen. Uiteindelijk betrekken zij een woning die naadloos past bij hun wensen en eisen.

In een zo vroeg mogelijk stadium samenwerken

Gemeentes en beleggers zien dat er producten worden ontwikkeld, die goed aansluiten bij de wensen en eisen van klanten en daarmee antwoord geven op de vraag uit de markt. Daarnaast ontstaat door in een vroeg stadium samen te werken met klanten, meer zekerheid over het proces met als gevolg een kortere doorlooptijd, kortere ontwerptijd en kortere ambtelijke tijd.

Inzet van crowdsourcing

“Door de inzet van crowdsourcing worden de woningontwerpen en woonsferen zoveel mogelijk afgestemd op de wensen van de toekomstige bewoners. Wij zijn er van overtuigd dat de ruime keuzemogelijkheden en het ‘samenstellen van een woning naar wens’ een belangrijke kwaliteitsimpuls geeft aan de woningen en de wijk”, aldus Ronald Huikeshoven, directievoorzitter AM.

AM - Inspiring Space Inspiring Space
Regulated by RICS
AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep NV © AM 2024