Gebiedsontwikkeling

Integrale gebiedsgerichte aanpak leidt tot volledige plannen waar aan alles is gedacht.

Gebiedsontwikkeling is de kern waar het bij AM om draait. Aantrekkelijke gebieden maken waar mensen plezierig kunnen wonen, werken, recreëren en verblijven. En die door hun hoogwaardige kwaliteit duurzaam zijn en lang mee gaan. De rol van AM is die van verbinder en regisseur, waarbij onze jarenlange ervaring als ontwikkelaar helpt om voor iedere lokale situatie een passend concept te destilleren én te realiseren. Daarbij nadrukkelijk inspelend op de wensen van de klant, via de I AM You-aanpak. We werken daarbij nauw samen met overheden, ondernemers, omwonenden en andere betrokken partijen.

Van gebied naar gebouwen: op zoek naar DNA van de plek

Duurzame en inspirerende leefmilieus ontwikkelen, in en om de stad: dat is onze kernexpertise. Deze mondt uit in gebieden en gebouwen die op lange termijn hun waarde behouden. De weg hiernaartoe verloopt via een dynamisch en samenhangend proces, waarbij de kracht van AM is om uit uiteenlopende belangen een gezamenlijk DNA te destilleren. Dat doen we door het ophalen en stapelen van visies op het gebied van allerlei partijen, die niet noodzakelijkerwijs direct aan de ontwikkeling gekoppeld zijn. Door de visies over elkaar heen te leggen ontstaat een gelaagd geheel, met daarin de kernwaarden voor de locatie: het DNA van de plek.

Samenhang en betekenis

Dit DNA is de basis voor een sterke, onderscheidende en door iedereen gedragen gebiedsvisie. De opstalontwikkeling is hier vervolgens als onderdeel ondersteunend aan, naast andere verbindende elementen. Denk bij dat laatste bijvoorbeeld aan mobiliteit en gebiedsduurzaamheid, naast andere lokale en landelijke issues die specifiek relevant zijn voor de plek. Het resultaat is een samenhangend geheel waarbij de opstalontwikkeling het gebieds-DNA ondersteunt en andersom en zo bijdraagt aan een duurzaam stuk stad of dorp.

Onze in house disciplines (gebiedsmarketing, conceptontwikkeling, gebieds- en planeconomie, (verkoop)communicatie, finance en legal) worden ingezet om deze integrale aanpak mee vorm te geven. De kracht van AM is de samenwerking tussen deze disciplines, om zo tot nieuwe inzichten en projecten te komen. Door de verbinding van deze inhoudelijke expertise met het proces van ontwikkelmanagement onderscheidt AM zich nadrukkelijk in de markt.

De persoonlijke drive van de medewerkers van AM speelt hierbij een zeer belangrijke rol. Gebiedsontwikkeling is een prachtig vak, dat wij met passie, gedrevenheid en plezier invulling geven. Met het tonen van inspirerend leiderschap draagt AM uit dat de toekomst van de gebouwde omgeving in Nederland een belangrijke opgave en uitdaging is.

AM - Inspiring Space Inspiring Space
Regulated by RICS
AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep NV © AM 2024