Healthy Urban Living & Working

Gezonde ontwikkelingen

Hoe creëer je een gezonde woon- en werkomgeving? Een omgeving waarin mensen zich volop kunnen ontplooien? Eén die aanzet tot een actieve leefstijl? Dergelijke vragen staan centraal in onze ontwikkelingen. Waarbij we vanuit ons thema ‘Healthy urban living & working’ voorop lopen met gezonde concepten voor werken, wonen en winkelen. Concepten waarbij het welzijn van bewoners en gebruikers centraal staan. AM opereert hier op drie niveau’s. Onze drie G’s, die leiden naar gezondere mensen in gezonde gebouwen. Dit zijn het Gebouw, het Gebied en het Gedrag.

Het gebouw

Allereerst moet het gebouw zelf gezond zijn. Denk hierbij aan het vermijden van het gebruik van toxische materialen, maar ook aan voldoende daglicht, een gezond binnenklimaat en aandacht voor akoestiek. AM levert standaard hoge kwaliteit, bouwbesluit overschrijdend, met een gezonde bewoner of medewerker als doel.

AM is als founding partner van het Blue Building institute betrokken bij de verdere ontwikkeling van de WELL Building Standard. Deze systematiek is dé standaard op het gebied van gezonde gebouwen. De WELL Building standard is voor ons leidend in de ontwikkeling van onze gebouwen. Zo worden al onze kantoren standaard voorzien van een WELL certificaat en worden onze woongebouwen getoetst aan de technische eisen van WELL.

Uiteraard is ook ons eigen AM-kantoor WELL gecertificeerd en is daarmee het eerste bestaande kantoor in Nederland dat dit certificaat heeft bereikt.

HELIX Utrecht

Het gebied

AM is als gebiedsontwikkelaar aan zet als het gaat om het ontwikkelen van inspirerende en duurzame leefomgevingen . In deze gebieden is de interactie tussen de gebouwen van belang en uiteraard ook de programmering en de context van dit gebied en haar omgeving. Voor de volledige visie, kijk verder op: AM is stad- en gebiedmaker .

Om ervoor te zorgen dat ook het gebied bijdraagt aan de gezondheid van haar gebruikers is samen met de Hogeschool van Amsterdam de Health Impact Assessment ontwikkeld. Dit instrument helpt ontwikkelaars om gebieden leefbaar te ontwerpen, met ruimte voor (sociale) interactie en waarbij beweging wordt gestimuleerd. Dit resulteert in een fijn en prettig gebied om te verblijven, ontmoeten en je te verplaatsen, uiteraard het liefst op de fiets of lopend. Dit instrument wordt nu getest en toegepast in de gebiedsontwikkeling Bajeskwartier.

Bajeskwartier

Het gedrag

AM ziet het als haar maatschappelijke plicht om bij te dragen aan de gezonde levensstijl van mensen. Als gebiedsontwikkelaar heeft AM invloed in het creëren van een omgeving waarin mensen gezond blijven: fysiek, sociaal en mentaal. De gebouwde omgeving is onderdeel van de oplossing. Een gebouwde omgeving is pas gezond als die voorziet in de primaire levensbehoeften, namelijk het zorgdragen voor veiligheid, het stimuleren van sociale cohesie, een gezonde levensstijl faciliteert en een plek is waar mensen zichzelf kunnen ontplooien. De Rijksoverheid onderschrijft het effect van een gezonde gebouwde omgeving op de economie en onderzoekt hoe dit te borgen in bijvoorbeeld de omgevingswet. Ook lokale overheden zien het belang bij een gezonde en leefbare stad. Zij ervaren namelijk direct de gevolgen indien hier de nadruk op komt: minder zorg, hogere attractiewaarde voor inwoners, bedrijven en bezoekers en meer saamhorigheid.

Met deze reden willen wij daarom een stap verder gaan en niet alleen een leefbaar en gezond gebied opleveren, maar ook langdurig bijdragen aan de (gezonde) doelstellingen van een wijk. Volgend uit de Health Hero Challenge , waar vijf experts op het gebied van gedrag en gezondheid AM hebben geadviseerd, gaan we in het project Hero Breda aan de slag samen met lokale partners om ook na oplevering nog betrokken te blijven om de bewoners van deze wijk te helpen met een gezonde levensstijl.

Vijf kernthema’s

Healthy urban living & working is één van de vijf kernthema’s aan de hand waarvan AM invulling geeft aan haar missie. De andere vier zijn: Stad- en gebiedmakerGedurfde duurzaamheidInclusieve stad en Gelukkig leven. Wij leggen de lat hoog als het gaat om gebieds- en vastgoedontwikkeling. De vijf kernthema’s vormen daarbij het inspirerende uitgangspunt voor onszelf en onze partners. Zo blijven we elkaar uitdagen om te komen tot nieuwe oplossingen, die passen bij onze missie: de kwaliteit van onze leefomgeving en daarmee de kwaliteit van leven te verbeteren. Inspiring Space!

AM - Inspiring Space Inspiring Space
Regulated by RICS
AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep NV © AM 2024