Mobiliteitsaanpak

Veel Nederlandse gemeenten hebben een woningbouwopgave. Tegelijkertijd is er een mobiliteitsopgave. Dat betekent dat er voor nieuwe woon-, werk- en winkelgebieden nieuwe oplossingen gevonden moeten worden om automobiliteit te reduceren en duurzame alternatieven te stimuleren. Dat doet AM door op drie niveaus: een autoluw stedenbouwkundig ontwerp, onderzoeken van de mobiliteitsbehoefte van de toekomstige bewoners en tot slot het aanbieden van alternatieven voor de eerste en/of tweede auto. Met verschillende mobiliteitspartners werken we aan multimodale deelmobiliteitsoplossingen voor woon- en werkfuncties. Hier lees je hoe we dat doen.

Mobiliteitsaanpak voor gebiedsontwikkeling en gebiedstransformatie
Op basis van het onderzoek heeft AM een unieke mobiliteitsaanpak ontwikkeld waarbij gedurende de hele gebiedsontwikkeling duurzame mobiliteit wordt ingebed.

Stap 1: Analyseer
Hier analyseren we in hoeverre de locatie auto-afhankelijk is, kijkend naar de bereikbaarheid, lokaal beleid en afstand tot werklocaties.
Stap 2: Ontwerp
In het stedenbouwkundig ontwerp nemen we standaard ontwerpvariabelen mee die langzaam vervoer aantrekkelijker maakt. Van autoluwe straten tot autoparkeren op afstand. Maar ook het programmeren van dagelijkse voorzieningen, loop- en fietsroutes en deelmobiliteitshubs op loopafstand.
Stap 3: Programmeer
Wanneer het programma van de gebiedsontwikkeling en het ontwerp op hoofdlijnen is vastgesteld programmeren we de mobiliteitsinvulling. Dat doen we met vaste deelmobiliteitspartners waarbij we een match maken met de mobiliteitsbehoefte van de doelgroepen en het aanbod van onze mobiliteitspartner. Aspecten waar we op letten zijn diversiteit in het aanbod, betaalbaarheid en multimodaliteit.
Stap 4: Realiseer
We beginnen deelmobiliteit met een pilothub. Hier testen we het aanbod met gebruikers uit omliggende wijken en de eerste bewoners. Het deelmobiliteitsaanbod groeit mee met de ontwikkeling van het gebied.
Stap 5: Monitor
In de gebruiksfase monitoren we met onze mobiliteitspartners, verhuurders zoals corporaties en beleggers, en de gemeente het gebruik en de tevredenheid van de gebruikers vijf tot tien jaar.

Achterliggende Onderzoek
Aan de mobiliteitsaanpak van AM ligt een interdisciplinair onderzoek ten grondslag. Hier hebben we gekeken naar de drie belangrijkste factoren voor duurzame mobiliteit in gebiedsontwikkeling.

  1. Ruimtelijke variabelen
    Van verschillende gebiedsontwikkelingen is de bereikbaarheid geanalyseerd met verschillende modaliteiten. Opvallende conclusie is dat in alle locaties het merendeel van de woon-werk reizen kan worden ingevuld zonder auto. Bijvoorbeeld met de (elektrische) fiets door de geringe afstand of snelle OV verbinding. Binnen de gebiedsontwikkeling hebben we de ontwerpvariabelen van de ‘TOD standard’ getoetst in de praktijk waarmee naast autoluw ontwerpen ook factoren als aantrekkelijke looproutes, nabijheid van dagelijkse voorzieningen en inpassing van parkeerplaatsen wordt meegenomen.
  2. De mobiliteitsbehoefte
    Mobiliteit is een resultaat van een behoefte ergens heen te willen of moeten en het gedrag waarmee bepaalt wordt hoe deze behoefte in te vullen. We hebben op meerdere case studies onderzoek gedaan hoe verschillende doelgroepen na een verhuisbeweging hun mobiliteit wensen in te vullen. Dit hebben we gedaan voor een grootstedelijke case (Bajes Kwartier, Amsterdam), middelgrote steden (de Drie Hoefijzers, Breda en Gasthuyskwartier, Den Bosch) en een suburbane ontwikkeling (Gebiedsontwikkeling Park Quatre Bras, Haarlemmermeer). In totaal hebben 1.333 mensen die op zoek zijn naar een nieuwbouwwoning in deze gebieden meegedaan aan het onderzoek.
  3. Mobiliteitsaanbod
    Met verschillende mobiliteitsexperts, van onderzoekers, beleidsmakers tot aanbieders van deelmobiliteit zijn verdiepende gesprekken gevoerd om de mogelijkheden van deelmobiliteit in gebiedsontwikkeling te specificeren. Hieruit blijkt dat deelmobiliteit een geschikt alternatief is voor een meer incidentele autobehoefte. Dat betekent dat voor dagelijkse behoeften zoals woon-werkverkeer een ander alternatief aanwezig moet zijn. Daarnaast zijn goede beleidskaders nodig om deelmobiliteit te stimuleren. Van een auto-ontmoedigend parkeerbeleid (stok) tot voordelen voor de bewoners en ontwikkelaar, bijvoorbeeld meer ruimte voor groen, ontmoeten of het toevoegen van meer woningen (wortel).

 

Meer weten? Beluister hier de podcast over deelmobiliteit en gedurfde duurzaamheid.

AM - Inspiring Space Inspiring Space
Regulated by RICS
AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep NV © AM 2024