Mixed use

Multifunctionele gebiedsontwikkeling leidt tot kruisbestuiving en daarmee tot unieke nieuwe woon-, werk, en winkelconcepten.

AM is thuis in alle aspecten die met eigentijds leven samenhangen. In onze programma’s voor bestaande en nieuwe gebieden worden steeds vaker verschillende functies gemengd. Wonen, werken, winkelen en recreëren lopen door elkaar heen en versterken elkaar wanneer ze in een gebied worden samengebracht.

Zelfs binnen gebouwen brengt AM vaak uiteenlopende functies en doelgroepen onder, ieder met eigen eisen. Door de mix – ook met aanvullende voorzieningen en services – ontstaat er kruisbestuiving en daarmee unieke concepten. Doordat wij nauwe banden onderhouden met ondernemers, retailers en maatschappelijke organisaties weet AM functiemenging in te zetten om gebieden een geheel eigen signatuur mee te geven.

AM - Inspiring Space Inspiring Space
Regulated by RICS
AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep NV © AM 2024