Over de AM thema’s

AM opereert vanuit een sterke maatschappelijke betrokkenheid. En werkt als gebieds- en vastgoedontwikkelaar actief aan oplossingen voor actuele, urgente opgaven. Denk hierbij aan onze gezondheid, het klimaat, de energietransitie en issues over inclusiviteit. Dit doen we niet alleen samen met gevestigde partijen als gemeenten, corporaties, beleggers en maatschappelijke organisaties. Maar ook met bewoners en met nieuwe spelers zoals gebiedscoöperaties, stadmakers en initiatiefrijke ondernemers.

Daarbij zien we onderwerpen terugkomen waar we als samenleving mee te maken hebben en waar oplossingen voor nodig zijn. Onderwerpen die ons allemaal raken. Zoals waar en hoe we werken. Waar en hoe we duurzaam (willen) wonen. Hoe onze buurt zich ontwikkelt. En of ouderen voldoende in staat zijn andere mensen te ontmoeten. Daarnaast is de leefbaarheid van steden een belangrijk aandachtspunt. Denk daarbij aan de toenemende druk op betaalbaarheid van de stad. De mate waarin verschillende doelgroepen in eenzelfde stad kunnen (blijven) wonen. De druk op de mobiliteit in de stad en op het publieke domein door de vele bezoekers en gebruikers. De ruimte die de energietransitie en klimaatopgave vragen.

Het zijn vraagstukken die wij hebben ondergebracht in vijf kernthema’s: Gedurfde duurzaamheid, Healthy urban living & working, Inclusieve stad, Stad- en gebiedmaker en Gelukkig leven. Het zijn thema’s die ons verbinden met elkaar en met onze omgeving en die wij in het hart van ons ontwikkelproces plaatsen. En waarover we zowel binnen onze organisatie, als ook met onze omgeving voortdurend in gesprek zijn. Uit die wisselwerking ontstaan vaak de beste oplossingen. Want wat blijkt? Het zijn geen abstracte opgaven, maar concrete vragen van mensen.

Zo blijven we elkaar inspireren tot nieuwe oplossingen, die passen bij onze missie: het verbeteren van de kwaliteit van leven en van onze leefomgeving. Inspiring Space!

AM - Inspiring Space Inspiring Space
Regulated by RICS
AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep NV © AM 2024