Retail

Commercieel vastgoed is een belangrijk onderdeel bij het creëren van inspirerende en duurzame leefomgevingen. Wij geloven dat prettige en sfeervolle winkelgebieden bijdragen aan de kwaliteit van leven.

AM ontwikkelt winkelgebieden vanuit het besef dat ze van relevante invloed zijn op het dagelijks leven van de gebruikers. De veranderende economie, de complexe markt en de meedenkende klant, gecombineerd met onze ambitie om financieel haalbaar, toekomstbestendig en duurzaam vastgoed te ontwikkelen, vragen om lef en creativiteit.

AM ontwikkelt winkelgebieden waarbij we de mensen en de omgeving centraal stellen, omdat we geloven dat winkelgebieden een belangrijke verbindende en sociale functie hebben. In geval van leegstand neemt de leefbaarheid rondom winkelcentra af, waardoor de bezoekers wegblijven en de kwaliteit van de nabije omgeving achteruit gaat.

AM speelt hierop in door bestaande winkelcentra in samenwerking met alle belanghebbenden te transformeren tot vitale, multifunctionele en leefbare winkelcentra, waar de bezoekers met plezier komen. Door tijdig ingrijpen buigen we de neerwaartse spiraal om, waardoor er weer een hart van de wijk ontstaat met diverse sociale functies.

Een voorwaarde voor ons is kwaliteit boven kwantiteit. Zo kan het zijn dat er minder verhuurbare vierkante meters ontstaan, maar meer openbare ruimtes en andere voorzieningen om in te spelen op de wensen van de bezoekers. Een servicegerichte benadering en sociale interactie zijn de belangrijkste instrumenten om als winkelcentrum een rol van betekenis te kunnen spelen voor de hedendaagse consument. Dit alles met het oog op het verbeteren van een bestendige vastgoedwaarde voor de eigenaar.

Een mooi voorbeeld van het creëren van een hart van de wijk is winkelcentrum Kerkelanden, waarvoor we zelfs de NRW jaarprijs hebben gewonnen.

Het nieuwe winkelcentrum Hart van de Waalsprong is een prachtig voorbeeld van hoe wij op een duurzame en toekomstbestendige manier invulling geven aan een nieuw hart en centrumgebied van de gelijknamige gebiedsontwikkeling.

AM - Inspiring Space Inspiring Space
Regulated by RICS
AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep NV © AM 2024