Wat we doen

Commercieel vastgoed is een belangrijk onderdeel bij het creëren van inspirerende en duurzame leefomgevingen. Wij geloven dat prettige en gezonde werkomgevingen en sfeervolle winkelgebieden bijdragen aan de kwaliteit van leven.

AM ontwikkelt kantoren en winkelgebieden vanuit het besef dat ze van relevante invloed zijn op het dagelijks leven van de gebruikers. De veranderende economie, de complexe markt en de meedenkende klant, gecombineerd met onze ambitie om financieel haalbaar, toekomstbestendig en duurzaam vastgoed te ontwikkelen, vragen om lef en creativiteit.

Retail

AM ontwikkelt winkelgebieden waarbij we de mensen en de omgeving centraal stellen, omdat we geloven dat winkelgebieden een belangrijke verbindende en sociale functie hebben. In geval van leegstand neemt de leefbaarheid rondom winkelcentra af, waardoor de bezoekers wegblijven en de kwaliteit van de nabije omgeving achteruit gaat.

AM speelt hierop in door bestaande winkelcentra in samenwerking met alle belanghebbenden te transformeren tot vitale, multifunctionele en leefbare winkelcentra, waar de bezoekers met plezier komen. Door tijdig ingrijpen buigen we de neerwaartse spiraal om, waardoor er weer een hart van de wijk ontstaat met diverse sociale functies.

Een voorwaarde voor ons is kwaliteit boven kwantiteit. Zo kan het zijn dat er minder verhuurbare vierkante meters ontstaan, maar meer openbare ruimtes en andere voorzieningen om in te spelen op de wensen van de bezoekers. Een servicegerichte benadering en sociale interactie zijn de belangrijkste instrumenten om als winkelcentrum een rol van betekenis te kunnen spelen voor de hedendaagse consument. Dit alles met het oog op het verbeteren van een bestendige vastgoedwaarde voor de eigenaar.

Een mooi voorbeeld van het creëren van een hart van de wijk is winkelcentrum Kerkelanden, waarvoor we zelfs de NRW jaarprijs hebben gewonnen.

Kantoren

Er is een groeiende aandacht voor de effecten van een gebouw op de werkomgeving. Bij AM gaan we daarom een stap verder dan alleen het ontwikkelen van een duurzaam kantoorgebouw, want een duurzaam gebouw is nog geen gezond gebouw. AM ontwikkelt kantoren die bijdragen aan de gezondheid en het welbevinden van de mensen.

Wij realiseren gebouwen die inspirerend en functioneel zijn en tegelijkertijd technologisch vooruitstrevend. Dit zorgt voor gebouwen waar mensen graag verblijven en effectiever en efficiënter kunnen werken. Of met een ander doel kunnen verblijven, want de diverse functies lopen steeds vaker door elkaar. Wij ontwikkelen conform de WELL standaard, de enige standaard ter wereld waar de gezondheid van gebruikers centraal staat.

Healthy Urban Living & Working is één van de centrale thema’s bij AM en wij ontwikkelen multifunctionele en innovatieve concepten waar wonen, werken en ondernemen samenkomen. De mixed use ontwikkeling CROSSOVER is een prachtig voorbeeld van hoe wij op een duurzame en toekomstbestendige manier invulling geven aan een multifunctioneel gebouw op een complexe locatie.

AM - Inspiring Space Inspiring Space
Regulated by RICS
AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep NV © AM 2022