AM en Coebax gaan Innovatie Kwartier in Den Bosch ontwikkelen

Ontwikkelcombinatie gebiedsontwikkelaar AM-Coebax is geselecteerd om samen met de gemeente ’s-Hertogenbosch het Innovatie Kwartier Den Bosch (IKDB) te ontwikkelen. Het IKDB is een voormalig industrieel gebied in de Bossche Spoorzone, dat een levendig werk-, innovatie- en woondistrict wordt, gericht op data en ICT. AM-Coebax gaat nu samen met de gemeente ’s-Hertogenbosch een haalbaarheidsonderzoek doen naar de mogelijkheden voor de (her)ontwikkeling van het IKDB.

Beeld: Bovenaanzicht gebied Innovatie Kwartier Den Bosch

Het Innovatie Kwartier als data-hart van Den Bosch

De Bossche economie kent relatief veel banen in de data en ICT. De gemeente versterkt de regionale data-economie door het bouwen aan lokale ecosystemen en het stimuleren van kennisuitwisseling en ondernemerschap. De fysieke uitwerking daarvan vindt plaats in de noordelijke Spoorzone; het Innovatie Kwartier Den Bosch. De ontwikkelpotentie is circa 80.000 m² programma, met ruimte voor werken, leren, wonen en voorzieningen.

Marcel Janssen, Senior Ontwikkelingsmanager AM: “Met het realiseren van een toekomstbestendig Innovatie Kwartier geven we een enorme impuls aan het gebied én de stad als geheel. Vanuit een langjarige betrokkenheid en samenwerking maken wij ons hard voor een inspirerend, innovatief en duurzaam IKDB.”

Gemeente kiest voor vernieuwend toekomstbeeld van AM-Coebax

AM-Coebax is als partner voor het IKDB geselecteerd omdat zij de ambities en visies van de gemeente heeft vertaald naar een vernieuwend toekomstbeeld. Zo wordt nadrukkelijk de verbinding gezocht tussen de binnenstad, het onderwijs en de toekomstige bedrijven die zich in het IKDB gaan vestigen. Daarnaast blijft het niet bij alleen ontwikkelen en bouwen, het team zet in op een langjarige betrokkenheid bij IKDB. Hoe dit vorm krijgt wordt aan de hand van het haalbaarheidsonderzoek verder bepaald en uitgewerkt.

Wim Boers, Founder/Directeur Coebax: “AM-Coebax steunt Den Bosch in haar doorontwikkeling naar een succesvolle datastad. Daarvoor is een hoogwaardig IKDB essentieel, met een duurzaam en inspirerend ecosysteem voor innovators. We kijken ernaar uit om samen een toekomstbestendig IKDB te realiseren!”

Ontwikkeling in stappen

Komende periode gaan de gemeente en AM-Coebax samen de contouren van het plan schetsen. Over een aantal maanden worden vervolgens concrete afspraken gemaakt over de verdere ontwikkeling van het IKDB. In die fase worden toekomstige gebruikers van het gebied en bewoners van de omliggende buurten op verschillende momenten betrokken.

Ralph Geers, Wethouder Economie, Leefomgeving & Milieuzaken: “Om toonaangevende bedrijven in data en ICT te trekken zijn goede faciliteiten, een uitdagend en uitnodigend gebied nodig. AM-Coebax levert als ontwikkelaar meerwaarde door lokale kennis en kennis van communityvorming rond data en ICT te verbinden met vastgoedontwikkeling en langjarige betrokkenheid”.

Over ontwikkelcombinatie AM-Coebax

AM-Coebax vormen samen een unieke ontwikkelcombinatie met een integrale aanpak en expertise op het gebied van klimaatpositieve gebiedsontwikkeling. Het vernieuwende toekomstbeeld dat AM-Coebax heeft voorgesteld, is mede tot stand gekomen met waardevolle input van de adviseurs van Buck Consultants en FABRICations.

AM - Inspiring Space Inspiring Space
Regulated by RICS
AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep NV © AM 2024